سنگ مرمریت

سنگ مرمریت #1سنگ مرمریت #2سنگ مرمریت #3سنگ مرمریت #4سنگ مرمریت #5
مرمریتها بصورت متعارف سفید ,خاکستری, رنگی  هستندو شفافيت و زيبايي خاصي دارند. بهمين جهت در صنعت سنگهاي تزئيني جايگاه ويژه اي دارند.

مرمريت ها كه از متامرفيسم سنگهاي آهكي اوليه حاصل شده اند بر حسب درجه متامرفيسم و رشد كريستالها، ممكن است سنگهاي تزئيني مختلفي را با نامها و بافتهاي متفاوت ريز و درشت تشكيل دهند.
                                                                                                                                                                       (تهيه وتنظيم:اميرحسين غريبي)تاریخ : 1390/11/27 | 2751 بازدید