سرویس دستشویی سنگی KD20

سرویس دستشویی سنگی  KD20 #1

سرویس توالت سنگی از جنس مرمر سبز قروه (بوک مچ) که از پشت سنگ نورپردازی شده با دستشویی زمینی از جنس

تراورتن کرم روشن حاجی آباد. .(آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )