تراس سنگی KD58

تراس سنگی  KD58 #1تراس سنگی  KD58 #2تراس سنگی  KD58 #3تراس سنگی  KD58 #4

تراس سنگی از ترکیب باربیکیو سنگی وفلاور باکس سنگی وآبنمای فلت سنگی با سنگ تراورتن دکوری کالزرد اجرا شده

است. (طرح واجرا:رویال فلکس)