سرویس دستشویی سنگی KD24

سرویس دستشویی سنگی   KD24 #1

سرویس دستشویی سنگی از جنس تراورتن بژ موجدار با تلفیق چوب اشباء شده.

( آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )