سنگ تراورتن زرد آذرشهر بادبر GT39

سنگ تراورتن زرد آذرشهر بادبر    GT39 #1سنگ تراورتن زرد آذرشهر بادبر    GT39 #2سنگ تراورتن زرد آذرشهر بادبر    GT39 #3سنگ تراورتن زرد آذرشهر بادبر    GT39 #4سنگ تراورتن زرد آذرشهر بادبر    GT39 #5

سنگ تراورتن زرد آذرشهر بادبر

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن زرد در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.