سنگ تراورتن زرد بادبر GT36

سنگ تراورتن زرد بادبر   GT36 #1سنگ تراورتن زرد بادبر   GT36 #2سنگ تراورتن زرد بادبر   GT36 #3

سنگ تراورتن زرد بادبر ( بصورت سفارشی )

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن  در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.