دستشویی رو میزی سنگی KD11

دستشویی رو میزی سنگی  KD11 #1دستشویی رو میزی سنگی  KD11 #2دستشویی رو میزی سنگی  KD11 #3

دستشویی سنگی رو میزی از جنس سنگ تراورتن کرم روشن حاجی آباد بر صفحه سنگ مرمریت طرح چوب.

(طرح: رحیم آقامحمدی )