سنگ تراورتن گردویی موجدار آذرشهر گیوتین GT47

سنگ تراورتن گردویی موجدار آذرشهر گیوتین    GT47 #1سنگ تراورتن گردویی موجدار آذرشهر گیوتین    GT47 #2سنگ تراورتن گردویی موجدار آذرشهر گیوتین    GT47 #3

سنگ تراورتن گردویی موجدار آذرشهر گیوتین

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن گردویی در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.