آبنمای سنگی فلت KD9

آبنمای سنگی فلت  KD9 #1

آبنمای سنگی فلت از سنگ مرمریت طرح چوب با تلفیق سنگ کوچک رودخانه ای و سنگ ورقه ای کوهی.

(طرح: رحیم آقامحمدی )