قاب سنگی آسانسور KD40

قاب  سنگی آسانسور  KD40 #1

اجرای قاب سنگی آسانسور  با ابزار دستی از جنس سنگ تراورتن کرم حاجی آباد. ( رویال فلکس )