سرویس دستشویی سنگی KD55

سرویس دستشویی سنگی  KD55 #1سرویس دستشویی سنگی  KD55 #2سرویس دستشویی سنگی  KD55 #3سرویس دستشویی سنگی  KD55 #4سرویس دستشویی سنگی  KD55 #5

اجرای سرویس دستشویی سنگی از سنگ تراورتن شکلاتی تجره با نوارهای مرمر پرتغالی مشهد.( رویال فلکس )