سنگ سپید رگه دار عباس آباد بادبر GT48

سنگ سپید رگه دار عباس آباد بادبر    GT48 #1سنگ سپید رگه دار عباس آباد بادبر    GT48 #2سنگ سپید رگه دار عباس آباد بادبر    GT48 #3

سنگ سپید رگه دار عباس آباد بادبر

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن سپید در ابعاد و سایزهای مختلف می باشد.