آبنمای سنگی فلت KD46

آبنمای سنگی فلت  KD46 #1

آبنمای سنگی فلت سنگ تراورتن حاجی آباد با سنگ تراورتن دکوری کالزرد بصورت بوک مچ اجرا شده

است. (طرح واجرا:رویال فلکس)