مغازه با دکور سنگی KD56

مغازه با دکور سنگی  KD56 #1مغازه با دکور سنگی  KD56 #2مغازه با دکور سنگی  KD56 #3مغازه با دکور سنگی  KD56 #4مغازه با دکور سنگی  KD56 #5

اجرای دکور سنگی برای مغازه با سنگ تراورتن بژ حاجی آباد بصورت آبشاری همراه با شمش ابزار خورده سنگ تراورتن

شکلاتی کاشان با مرمر های مکعب دکوری پرتغالی که نور پردازی شده است.   (طرح واجرا:رویال فلکس)