سنگ تراورتن سیلور یا پوست ماری گیوتین GT6

سنگ تراورتن سیلور یا پوست ماری گیوتین  GT6 #1سنگ تراورتن سیلور یا پوست ماری گیوتین  GT6 #2سنگ تراورتن سیلور یا پوست ماری گیوتین  GT6 #3سنگ تراورتن سیلور یا پوست ماری گیوتین  GT6 #4سنگ تراورتن سیلور یا پوست ماری گیوتین  GT6 #5

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی , گیوتین و بادبر در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن سیلور یا پوست ماری در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.