باربیکیو سنگی KD32

باربیکیو سنگی  KD32 #1باربیکیو سنگی  KD32 #2باربیکیو سنگی  KD32 #3باربیکیو سنگی  KD32 #4باربیکیو سنگی  KD32 #5

باربیکیو سنگی  با سنگ تراورتن دکوری کالزرد با ابزار قاشقی بصورت بوک مچ اجرا شده

است. (طرح واجرا:رویال فلکس)