سرویس دستشویی سنگی KD25

سرویس دستشویی سنگی  KD25 #1

سرویس دستشویی سنگی از جنس تراورتن بژ تیره با روشویی زمینی تراورتن سفید موجدار.

( آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )