سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین GT57

سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین  GT57 #1سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین  GT57 #2سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین  GT57 #3سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین  GT57 #4

سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن قرمز  در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.