سنگ تراورتن سپید پاک آتشکوه GT45

سنگ تراورتن سپید پاک آتشکوه    GT45 #1سنگ تراورتن سپید پاک آتشکوه    GT45 #2سنگ تراورتن سپید پاک آتشکوه    GT45 #3

سنگ تراورتن سپید پاک آتشکوه

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن آتشکوه در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.