روشویی سنگی رومیزی KD27

روشویی سنگی رومیزی  KD27 #1روشویی سنگی رومیزی  KD27 #2

روشویی سنگی از جنس مرمر سفید و صفحهء گرانیت مشکی با پایه های استیل .

( آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )