سنگ تراورتن زرد یا لیمویی گیوتین GT1

سنگ تراورتن زرد یا لیمویی گیوتین  GT1 #1سنگ تراورتن زرد یا لیمویی گیوتین  GT1 #2سنگ تراورتن زرد یا لیمویی گیوتین  GT1 #3

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن زرد یا لیمویی در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.