قاب سنگی آسانسور KD39

قاب سنگی آسانسور  KD39 #1قاب سنگی آسانسور  KD39 #2قاب سنگی آسانسور  KD39 #3

اجرای قاب سنگی آسانسور  با ابزار دستی از جنس سنگ تراورتن کرم حاجی آباد. ( رویال فلکس )  سنگی آسانسوری آسانسور