آتشدان سنگی KD17

آتشدان سنگی  KD17 #1آتشدان سنگی  KD17 #2

آتشدان سنگی از جنس گرانیت. (طرح واجرا:رویال فلکس)