قاب سنگی آسانسور KD38

قاب  سنگی آسانسور  KD38 #1قاب  سنگی آسانسور  KD38 #2قاب  سنگی آسانسور  KD38 #3

اجرای قاب سنگی آسانسور  با ابزار دستی از جنس سنگ تراورتن کرم حاجی آباد. ( رویال فلکس )