سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین GT4

سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین  GT4 #1سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین  GT4 #2سنگ تراورتن شکلاتی گیوتین  GT4 #3

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن شکلاتی در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                                       6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.