آبنمای سنگی KD37

آبنمای سنگی  KD37 #1

اجرای آبنمای سنگی از جنس  کوپ تراورتن. ( رویال فلکس )