سنگ مرمریت طرح چوب گیوتین GM8

سنگ مرمریت طرح چوب گیوتین  GM8 #1سنگ مرمریت طرح چوب گیوتین  GM8 #2

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی, گیوتین و بادبر در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ مرمریت طرح چوب در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                                       6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.