سنگ تراورتن شکلاتی تیره گیوتین GT33

سنگ تراورتن شکلاتی تیره گیوتین GT33 #1سنگ تراورتن شکلاتی تیره گیوتین GT33 #2سنگ تراورتن شکلاتی تیره گیوتین GT33 #3سنگ تراورتن شکلاتی تیره گیوتین GT33 #4سنگ تراورتن شکلاتی تیره گیوتین GT33 #5

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن سفید عباس آباد در ابعاد و سایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.