آبنمای سنگی فلت KD31

آبنمای سنگی فلت  KD31 #1آبنمای سنگی فلت  KD31 #2آبنمای سنگی فلت  KD31 #3آبنمای سنگی فلت  KD31 #4آبنمای سنگی فلت  KD31 #5

آبنمای سنگی فلت  با سنگ تراورتن دکوری کالزرد بصورت بوک مچ اجرا شده

است. (طرح واجرا:رویال فلکس)