چراغ سنگی KD7

چراغ سنگی  KD7 #1

چراغ سنگی از شمش تراورتن کرم.(طرح: رحیم آقامحمدی )