سنگ تراورتن سیلور موجدار گیوتین GT53

سنگ تراورتن سیلور موجدار گیوتین    GT53 #1سنگ تراورتن سیلور موجدار گیوتین    GT53 #2

سنگ تراورتن سیلور موجدار گیوتین

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن سیلور در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.