سنگ تراورتن گردویی موجدار گیوتین GT34

سنگ تراورتن گردویی موجدار گیوتین GT34 #1سنگ تراورتن گردویی موجدار گیوتین GT34 #2سنگ تراورتن گردویی موجدار گیوتین GT34 #3سنگ تراورتن گردویی موجدار گیوتین GT34 #4سنگ تراورتن گردویی موجدار گیوتین GT34 #5

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن گردویی موجدار در ابعاد و سایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.