سنگ کرم روشن پاک حاجی آباد گیوتین GT49

سنگ کرم روشن پاک حاجی آباد گیوتین    GT49 #1سنگ کرم روشن پاک حاجی آباد گیوتین    GT49 #2سنگ کرم روشن پاک حاجی آباد گیوتین    GT49 #3

سنگ کرم روشن پاک حاجی آباد گیوتین

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن حاجی آباد در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.