گلدان سنگی KD16

گلدان سنگی  KD16 #1

گلدان سنگی از جنس گرانیت جنگلی هند. (طرح واجرا:رویال فلکس)