تابلو دکوری KD50

تابلو دکوری  KD50 #1تابلو دکوری  KD50 #2تابلو دکوری  KD50 #3

اجرای تابلو دکوری از سنگ مرمر پرتغالی مشهد گیوتین با نور پردازی ,مناسب برای جدا سازی فضا و استفاده در TV ROOM