تراس سنگی KD57

تراس سنگی  KD57 #1تراس سنگی  KD57 #2تراس سنگی  KD57 #3تراس سنگی  KD57 #4تراس سنگی  KD57 #5

تراس سنگی از ترکیب باربیکیو سنگی وفلاور باکس سنگی وآبنمای فلت سنگی با سنگ تراورتن دکوری کالزرد اجرا شده

است. (طرح واجرا:رویال فلکس)