پایه سنگی KD34

پایه سنگی  KD34 #1

اجرای پایه سنگی با ابزار دستی از سنگ تراورتن کرم حاجی آباد. ( رویال فلکس )