ستون سنگی KD35

ستون سنگی  KD35 #1

اجرای ستون سنگی  با ابزار دستی از سنگ تراورتن کرم حاجی آباد. ( رویال فلکس )