سنگ تراونیکس گیوتین GTO41

سنگ تراونیکس گیوتین    GTO41 #1سنگ تراونیکس گیوتین    GTO41 #2سنگ تراونیکس گیوتین    GTO41 #3سنگ تراونیکس گیوتین    GTO41 #4سنگ تراونیکس گیوتین    GTO41 #5

سنگ تراونیکس گیوتین

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورنیکس در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.