پایه سنگی KD36

پایه سنگی  KD36 #1

اجرای پایه سنگی با ابزار دست از سنگ مرمریت قهوه ای وگلدان سنگی از سنگ تراورتن سفید عباس آباد. ( رویال فلکس )