سنگ تراورتن کرم روشن گیوتین GT21

سنگ تراورتن کرم روشن گیوتین  GT21 #1سنگ تراورتن کرم روشن گیوتین  GT21 #2سنگ تراورتن کرم روشن گیوتین  GT21 #3سنگ تراورتن کرم روشن گیوتین  GT21 #4سنگ تراورتن کرم روشن گیوتین  GT21 #5

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن کرم روشن در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا همواره بصورت روتین تولید میباشدو سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.