سرویس حمام سنگی KD5

سرویس حمام سنگی  KD5 #1

 این سرویس از ترکیب سنگ تراورتن بژ بی موج  و چینی سفید سیرجان استفاده شده است.(آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )