قاب سنگی آسانسور KD33

قاب سنگی آسانسور  KD33 #1قاب سنگی آسانسور  KD33 #2

اجرای قاب سنگی آسانسور از سنگ تراورتن کرم حاجی آباد. ( رویال فلکس )