باربیکیو سنگی KD45

باربیکیو سنگی  KD45 #1باربیکیو سنگی  KD45 #2باربیکیو سنگی  KD45 #3باربیکیو سنگی  KD45 #4

باربیکیو سنگی سنگ تراورتن حاجی آباد با ابزار قاشقی  اجرا شده

است. (طرح واجرا:رویال فلکس)