کانتر آشپزخانه با سنگ مرمر پرتغالی مشهد KD4

کانتر آشپزخانه با سنگ مرمر پرتغالی مشهد  KD4 #1

اجرای اپن آشپزخانه با سنگ مرمر پرتغالی که به جهت نورپردازی می توان دو حالت روشن و خاموش را در دکور استفاده کرد.

( آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )