سنگ تراورتن بژ عباس آباد بادبر GT37

سنگ تراورتن بژ عباس آباد بادبر    GT37 #1سنگ تراورتن بژ عباس آباد بادبر    GT37 #2سنگ تراورتن بژ عباس آباد بادبر    GT37 #3سنگ تراورتن بژ عباس آباد بادبر    GT37 #4سنگ تراورتن بژ عباس آباد بادبر    GT37 #5

سنگ تراورتن بژ عباس آباد( بصورت سفارشی )

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ تراورتن سپید در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.