تراس سنگی KD44

تراس سنگی  KD44 #1تراس سنگی  KD44 #2تراس سنگی  KD44 #3تراس سنگی  KD44 #4تراس سنگی  KD44 #5

تراس سنگی از ترکیب باربیکیو سنگی وفلاور باکس سنگی وآبنمای فلت سنگی با سنگ تراورتن دکوری کالزرد و سنگ تراورتن

کرم حاجی آباد اجرا شده است. (طرح واجرا:رویال فلکس)