سرویس دستشویی سنگی KD41

سرویس دستشویی سنگی  KD41 #1سرویس دستشویی سنگی  KD41 #2سرویس دستشویی سنگی  KD41 #3

اجرای  دستشویی سنگی از روشویی سنگ تراورتن کرم حاجی آباد با کابین چوبی. ( رویال فلکس )