دستشویی ایستاده سنگی KD12

دستشویی ایستاده سنگی  KD12 #1

دستشویی ایستاده سنگی از جنس سنگ مرمر عسلی با نورپردازی.

(طرح: رحیم آقامحمدی )