آبنمای سنگی KD23

آبنمای سنگی  KD23 #1

آبنمای سنگی از جنس گرانیت بر روی سنگهای رودخانه ای.  (طرح واجراء رویال فلکس)